با توجه به تغییر سیستم فیش حقوقی، لازم است ابتدا کد ملی خود را وارد نمایید. کد ملی باید به صورت یک عدد 10 رقمی و بدون هیچ علامت اضافه ای وارد گردد.

سرور شماره 1 | سرور شماره 2
سرور شماره 3 | سرور شماره 4
سرور شماره 5